Teraz oglądasz dokumentację Kubernetesa w wersji: v1.21

Kubernetes v1.21 - dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na najnowszą wersję.

Materiały źródłowe

Tutaj znajdziesz dokumentację źródłową Kubernetesa.

Dokumentacja API

Biblioteki klientów API

Aby wywołać Kubernetes API z wybranego języka programowania, możesz skorzystać z bibliotek klienckich. Oficjalnie wspierane biblioteki to:

Dokumentacja poleceń tekstowych (CLI)

  • kubectl - Główne narzędzie tekstowe (linii poleceń) do zarządzania klastrem Kubernetes.
  • kubeadm - Narzędzie tekstowe do łatwego budowania klastra Kubernetes spełniającego niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Dokumentacja komponentów

  • kubelet - Główny agent działający na każdym węźle. Kubelet pobiera zestaw definicji PodSpecs i gwarantuje, że opisane przez nie kontenery poprawnie działają.
  • kube-apiserver - REST API, które sprawdza poprawność i konfiguruje obiekty API, takie jak pody, serwisy czy kontrolery replikacji.
  • kube-controller-manager - Proces wykonujący główne pętle sterowania Kubernetes.
  • kube-proxy - Przekazuje bezpośrednio dane przepływające w transmisji TCP/UDP lub dystrybuuje ruch TCP/UDP zgodnie ze schematem round-robin pomiędzy usługi back-endu.
  • kube-scheduler - Scheduler odpowiada za dostępność, wydajność i zasoby.
  • kube-scheduler Policies
  • kube-scheduler Profiles

Dokumentacja projektowa

Archiwum dokumentacji projektowej różnych funkcjonalności Kubernetes. Warto zacząć od Kubernetes Architecture oraz Kubernetes Design Overview.

Ostatnia modyfikacja March 30, 2021 at 4:58 PM PST : pl: Replace redirect links of kubeadm (f98a672883)